Jdi na obsah Jdi na menu
 

Sbor dobrovolných hasičů Vranová Lhota

  

Něco stručně z historie sboru:

Sbor dobrovolných hasiču byl založen obecním zastupitelstvem v roce 1882 v čele se starostou obce Hynkem Gošem. Obecní zastupitelstvo schválilo a zakoupilo pro tento sbor dvoukolovou konskou stříkačku s příslušenstvím dále pak 3ks. ručních stříkaček v celkové částce 630 zlatých.Prvním předsedou byl zvolen pan Zezula Felix a velitelem pan Jániš Konrád.Počet zakládajících členů byl 36 a zanedlouho se zvýšil na 48 členů.Tuto zakoupenou techniku bylo třeba někde uskladnit.Toto se po různých jednáních a provizozním uskladnění podařilo až v roce 1895 v rekonstruované bývalé konírně na panském dvoře, kde tato technika byla umístěna. V roce 1925 byla pro sbor hasičů zakoupená pro tuto dobu moderní , čtyřkolová dvouproudová stříkačka. V roce 1930 došlo k výstavbě nové poschoďové hasičské zbrojnice, která po mnohých úpravách slouží našemu sboru dodnes.Místní hasičský sbor často zasahoval při mnoha hasičských požárech v obci a také při místních povodních.Dvakrát také vyhořela místní továrna.Počátkem roku 1950 zakoupil sbor hasičů osmimístné auto Mercedes, o které se vzorně staral pan Grambal M. Toto auto bylo v 60 letech odebráno pod záminkou opravy a v součastné době je umístěno v soukromém muzeu v Rakousku.Členové sboru dobrovolných hasičů se zúčastňovali při pořádání různých společenských akcí jako svěcení zvonů a soch, dále pak kulturních a společenských akcí, které také sami pořádali.